Chiến lược an ninh quốc gia Mỹ 2017

http://nghiencuuquocte.org/2018/01/22/chiến-lược-ninh-quốc-gia-mỹ/#more-2444

 1. Bài học:

  • Một chiến lược an ninh quốc gia chỉ có giá trị  khi thỏa mãn ít nhất ba điều kiện:

– các nhà hoạch định chính sách hàng đầu của quốc gia đều tham gia sát sao vào quá trình soạn thảo ra bản định hướng chiến lược.

– chính quyền chưa đưa ra nhiều chính sách đối ngoại trước khi công bố bản Chiến lược an ninh.

–  chúng ta có cơ sở để tin rằng các nhà lãnh đạo sẽ thực thi chính sách đúng theo đường lối họ đã vạch ra trong bản định hướng chiến lược.

  • Chiến tranh Triều Tiên 1950 – 1953 bùng nổ do phía Nga hiểu nhầm tín hiệu của Mỹ.

Bài diễn văn của Bộ trưởng ngoại giao Dean Acheson tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia (National Press Club) đã vô tình gửi đi tín hiệu đến Bắc Triều Tiên và Liên Xô rằng Nam Hàn không thuộc phạm vi mà Mỹ sẵn sàng bảo vệ và vì vậy họ phát động tấn công xâm lược Nam Hàn.

  • Trên thực tế, luôn có sự chênh lệch giữa tuyên bố được đưa ra với hành động quốc gia, hành động của các chính trị gia.